January 1, 2001
www.templum.com.mk
Macedonia-online
templum publishing house
Gottfried-Helnwein
Gottfried Helnwein
Постои заблуда дека кое било човечко лице во кое било време, помалку или повеќе, изгледа исто, како лице на некоја статуа. Всушност, човечкото лице е менливо од миг до миг како екран на кој се отсликуваат слики, однатре и однадвор. Видов шест слики на иста тема за помалку од една минута - толку различни една од друга што тешко можеше да се препознае дека станува збор за иста личност. Сликите и фотографиите на Готфрид Хелваин ја проблематизираат оваа заблуда, покажувајќи ја различноста на лицата, што секое лице е можно да ја направи. И со намера да ја "нападне" основната заблуда, тој мора да ја потенцира до претерување, и тоа преку искривување, со завои и метални инструменти што го вклештуваат лицето во невозможен облик. Сликите на измачување и лудило ги има во изобилство. А сето тоа е резултат на исклучителното искуство и специфичната перцепција. Како може еден автопортрет да се отслика со толку скулптурално смирено лице, кое всушност е облеано со сиот ужас што нè опкружува? Измачувањето, болеста, стравот и омразата што станаа секојдневица на она што Поуп го нарекува "банкет на животот". Овие ужаси секогаш говорат од лицата велејќи: "Ова е тоа што го мислам... и ова... и ова... и ова... Погледни подобро и ќе видиш". Не можеш да му покажеш никому нешто што веќе не видел, ниту пак можеш некому да му кажеш нешто што веќе не го знае. Функцијата на уметникот е да ги привикува искуствата на изненадувачко препознавање: да му го покаже на гледачот она што веќе го знае ама не знае дека го знае. Хелваин е мајстор на вчудоневидувачкото препознавање. (Вилјам Бароуз) Субверзивната сила, во светлото на културниот критицизам кој верува дека светот е на пат да ја заживее својата реалност на целосна манипулација и симулација, промовирани со сите сили од агендата на моќните медиуми, е задача што и` припаѓа на уметноста и што е од клучно значење. Таа го обликува човечкиот фактор. Но уметноста ќе с изврши својата задача единствено ако биде способна да ја скрши моќта на системите и ако успее да ја тргне магијата нивните агенди ги раководат луѓето. Галерија на слики
back to the top